Hermetik

Səs izolyasiyalı Gigiyenik...

Səs izolyasiyalı. Gigiyenik. Keçilməz.
Bu izolyasiyalı qapama sisteminə malik avtomatik siyirmə qapı gigiyena, səsin azaldılması və/və ya əlavə istilik izolyasiyası baxımından maksimum performans tələb edən hər kəs üçün ideal seçimdir.