Trilock 75 ( BoonEdam)

Dizaynın vacib olması ilə yanaşı sizə, həmçinin geniş istifadəçi həcminə və çətin şərtlərə tab gətirə bilən, həqiqətən etibarlı təhlükəsizliyi təmin edən giriş sistemi lazımdırsa, onda Trilock 75 sizə lazım olan giriş turniketidir  Etibarlı Giriş Turniketi Trilock 75 seriyası orta tutumlu, çətin şərtlərə tab gətirən yüksək keyfiyyətli giriş turniketidir...

Dizaynın vacib olması ilə yanaşı sizə, həmçinin geniş istifadəçi həcminə və çətin şərtlərə tab gətirə bilən, həqiqətən etibarlı təhlükəsizliyi təmin edən giriş sistemi lazımdırsa, onda Trilock 75 sizə lazım olan giriş turniketidir. 
Etibarlı Giriş Turniketi
Trilock 75 seriyası orta tutumlu, çətin şərtlərə tab gətirən yüksək keyfiyyətli giriş turniketidir. Bu möhtəşəm giriş turniketinin kabinetə doğru düz və ya dəyirmi kənarları var. Bu elektron qaydada işləyən modellər ikitərəfli hərəkətə müstəqil şəkildə nəzarət edə bilir. 

Diametr / Bir Vahidin Eni (mm)
203
Baryerin Hündürlüyü (mm)
800/830
Açılma-Bağlanma Dövriyyəsi (dəqiqədə)
15-20
Təhlükəsizlik Səviyyəsi (0 - 5)
Security-level-1
# Qolların Sayı
3
Əlillərin Girişi
No
Ehtiyat Çıxış
No
Elektrik Enerjisi Kəsildikdə Kilidlənmə / Elektrik Enerjisi Kəsildikdə 
Yes
Səth Paslanmaz Polad